Ochrona danych osobowych

 

I.

Podstawowe postanowienia

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej „RODO”) jest Frogtac s.r.o., NIP CZ06890873, třída 3. května 910,  Malenovice, 763 02 Zlín (zwany dalej "administrator").
 2. Dane kontaktowe administratora:

           adres: třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín, Republika Czeska

           e-mail: info@frogtac.pl

           telefon: +48 532 879 268

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, osoba możliwa do zidentyfikowania jest  osoba fizyczna, która może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana, w szczególności przez odniesienie się do konkretnego identyfikatora, takiego  jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikatora sieci do jednego lub większej liczby czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychycznej, ekonomicznej, kulturowej lub tożsamość społeczna tej osoby.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które otrzymał administrator na podstawie waszego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza wasze identyfikacyjne i dane kontaktowe i dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 

III.

Prawny powód i cel przetwarzania danych osobowych

     1.  Prawnym celem przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonanie umowy między Wami i administratorem na podstawie artykułu 6 (1) b) RODO,
 • uzasadnione zainteresowanie administratora w zakresie bezpośredniego marketingu (w szczególności w zakresie przesyłania wiadomości biznesowych i newsletterów) art. 6 ust. 1 f) RODO,
 • Wasza zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia bezpośredniego marketingu  (w szczególności do wysyłania wiadomości biznesowych i newsletterów) zgodnie z artykułem 6 (1) a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach informacyjnych  w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.

 

   2.  Celem przetwarzania danych osobowych jest
     • zrealizowanie Wazego zamówienia i korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego   między Wami i administratorem; do zamówienia są potrzebne dane osobowe (imie, nazwisko, adres, dane kontaktowe), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia i realizacji umowy,   bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub zrealizowanie zamówienia przez administratora,

 • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 1. Administrator nie podejmuje automatycznego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

 

IV

Czas retencji danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • po czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy wami i roszczeń od tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia umowy) 
 • dopóki zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie zostanie odwołana, przez maksymalnie 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 1. Po zakończeniu okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
 • świadczeniu usług do dostarczania towarów / usług / dokonywania płatności na podstawie umowy,
 • świadczeniu usług dla funkcjonowania e-sklepu oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.
 1. Administrator nie zamierza przekazać dane osobowe do trzeciego państwa (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

 

VI.

Wasze prawa

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO macie
 • prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub, w stosownych przypadkach, ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO i
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora, o którym mowa w artykule III niniejszych warunków.
 1. Następnie, macie prawo złożyć skargę do Urzędu ochrony danych osobowych w przypadku, gdy uważacie, zostało naruszone Wasze prawo do ochrony danych osobowych.

 

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne mające na celu ochronę i przechowywanie  danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że ​​dane osobowe są dostępne wyłącznie dla osób przez niego upoważnionych.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia, potwierdzacie, że znacie politykę prywatności i akceptujecie ją w całości.
 2. Zgadzacie się z warunkami, zaznaczając zgodę za pomocą internetowego formularza. Potwierdzając zgodę, potwierdzacie, że znacie politykę prywatności i akceptujecie ją w całości.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja polityki prywatności zostanie opublikowana przez twojego administratora na stronie internetowej i prześle ci nową wersję warunków na adres e-mail podany administratorowi. 

 

Warunki wejdą w życie 25 maja 2018 roku.

Katalog

login
Skontaktuj się z nami +48 532 879 268
Napisz do nas info@frogtac.pl
Facebook
Wybierz walutę: PLN / EUR Koszyk 0 szt towaru: 0.00 zł

Wasz koszyk nie zawiera żadnych produktów.

 • CZ
 • SK
 • PL
 • RO

Wazne linki

Poradna

Naše projekty

Newsletter

Chcesz wysyłać regularne nowości z katalogu.